Jeď abys žil...a žij abys jel...

Krásný a hodně výstižný článek dnes poslal pan Pavel Blažků...

05.04.2012 18:37

ISLAND

ISLANĎANÉ JSOU PAŠÁCI !!!!!!
=======================
I naše média nás doposud zásobovala do posledního detailu o
nepokojích v Egyptě a Libyi.
Mlčela však zarytě o revoltách a příkladné ukázce občanské revolty a
revoluce, která se
odehrála před dvěmi lety na Islandu, kde občané donutili odstoupit
celou vládu i starou
politickou reprezentaci a přepsat ústavu.
Právě proto, že případ Islandu je modelem skutečně občanské
revoluce, byl tento případ
velmi záměrně ututláván. Cenzura revoluce na Islandu je nejlepším
důkazem, jak se zachází s informacemi, které můžou být co i jen
náhodou nebezpečné pro stávající politickou a ekonomickou elitu.
Na Islandu lidé rezignovali na jakoukoliv podobu vlády, velké banky
byly znárodněny a bylo rozhodnuto, že lidé ani náhodou nezaplatí
dluhy, které vytvořili dosavadní
politici, protože je to výhradně problém jejich špatné finanční
politiky, ne občanů. V nové ústavě bylo zakotveno, že přímo občan je
hlavním politickým protagonistou, nikoliv politik.
Island je v současnosti nejlepším příkladem mírové a důstojné reakce
veřejnosti proti svévůli této moci, která dovedla jejich zem ale i
celý svět ke krizi. Nový Islandský model jasně ukazuje, že politici
musí mít strach z reakce lidí, pakliže nebudou neustále
jednat ve prospěch nich. Ne ale strach o život ale o především o
svoji kariéru a nahrabaný majetek!
Umlčená fakta o Islandu:
V roce 2008 byla znárodněna největší banka. Měna se zhroutila, trh
pozastavil
svou činnost. Země zkrachovala.
Rok 2009. Obrovské protesty před parlamentem, lidé donutli k
rezignaci předsedu
vlády a celý jeho vládní blok.
Politici volají po splacení dluhu vůči Británii a Nizozemsku a to ve
výši
3.500 milionů eur, což je částka, kterou má zem zaplatit v příštích
15 letech s
5,5% úrokem.
Rok 2010. Lidé znovu jdou do ulic a vybojují si zákon o obecném
referendu. V lednu
2010 ho prezident sice odmítne ratifikovat, a oznámí, že ho bude
konzultovat s EU.
Lidé tedy znovu vyšli do ulic. V březnu se navzdory prezidentovi
konalo referendum, jehož výsledek byl, že 93% lidí odmítlo zaplatit
uměle vytvořený a nafouknutý dluh vůči Británii a Holandsku.
Vláda byla velmi důrazně donucena k tomu, aby zahájila vyšetřování,
které mělo jasně pojmenovat právní odpovědnost předešlých i
dosavadních státních představitelů za krizi. Výsledek byl takřka
okamžitý.Došlo k zatčení několika vedoucích bankéřů a manažerů
státních institucí jmenovaných starou vládou. Interpol vydal rozkaz
a všichni v podvodech zúčastnění bankéři a manažeři najednou
urychleně utíkali z Islandu.
Lidé Islandu si potom dali dohromady sami svou zcela novou ústavu,
která vůbec není kopií staré a zkostnatělé dánské ústavy, především
chránící původní prohnilý politický systém jako tomu bylo ostatně
vždy doposud.
Nové ústavodárné shromáždění složené přímo z lidí volených přímo
lidmi, a ne stranami, zahájilo svoji činnost již v únoru 2011 a
předložilo návrh ústavy na základě všeobecného občanského konsensu a
doporučení. Musí být ještě schválena parlamentem, který byl vytvořen
po nových volbách.
Stručná historie islandské revoluce: vynucené odstoupení celé vlády,
vynucené znárodnění bank, obecné referendum na všechno, uvěznění
odpovědných lidí za krizi a přepsání ústavy
přímo občany a ne zkorumpovanými poslanci zaběhlých stran.
To co se stalo na Islandu, bylo proto velmi nelibě pozorováno mnoha
EU politiky jako je Merkelová, Sarkozy, Cameron, Zapatero,
Berlusconi a další a vyhodnoceno jako nebezpečné pro jejich zcela
zkorumpovaný politickomocenský systém. Bojkot informací o skutečné
podstatě děni na Islandu byl striktně dodržován tisíci novináři v
rámci veškerého korporátního tisku, rozhlasu a televize. Masmédiím
vládní vyjednávači údajně nabídli v některých zemích dokonce i
značné daňové úlevy výměnou za mlčení.
Ale přesto všechno se islandská revoluce dále šíří po Evropě.
Postavila se totiž velmi rázně dosavadnímu zcela zkorumpovanému a
dál neudržitelnému systému voleb do "zaběhnutých" politických stran
a dává celé Europě i světu lekci z opravdu lidové demokracie. Věřme,
že bude časem všeobecné známa a dříve nebo později zcela právem
řadovými občany oceněna navzdory vládě lží a pernamentního podvodu
od dosavadních politických a ekonomickobankovních elit hnaných
především bezmeznou chamtivostí, které v podstatě zapříčinily tuto
zcela zbytečnou celosvětovou krizi. Touha po svobodě, rovnosti,
všeobecné prosperitě a spravedlnosti bez nadřazeného elitárství
totiž nezná hranic!
Čas k tomu již povážlivě nazrál právě i u nás...otevřete skříně...jdeme na ty svině !!

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode